Privacy policy

Eigendom

Deze website is eigendom van Janaaika Doom Osteopathie.

Contactgegevens: Janaaika Doom – Lijnwaadstraat 2 – 8870 Izegem

Telefoon: +32 471 65 16 77

E-mail: info@janaaikadoom.be

Ondernemingsnummer: KBO 0638.947.215

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Janaaika Doom Osteopathie of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Janaaika Doom Osteopathie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Janaaika Doom Osteopathie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Janaaika Doom Osteopathie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Janaaika Doom Osteopathie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Janaaika Doom Osteopathie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Janaaika Doom Osteopathie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacy beleid

Janaaika Doom Osteopathie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Janaaika Doom op info@janaaikadoom.be .

 

Verwerkingsdoeleinden

 

In het kader van de (para-) medische dienstverlening, verzamelt en verwerkt ‘Janaaika Doom Osteopathie’ persoonsgegevens (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e- mailadres, etc). Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de osteopathie gerelateerde handelingen. Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u in behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.  Er worden passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Jouw rechten

 

  1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Janaaika Doom Osteopathie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Janaaika Doom Osteopathie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

  1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren via e-mail naar info@janaaikadoom.be.

 

  1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Janaaika Doom Osteopathie opgeslagen liggen, in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Janaaika Doom Osteopathie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

  1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Janaaika Doom Osteopathie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

  1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Janaaika Doom Osteopathie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 

  1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Janaaika Doom Osteopathie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via e-mailadres onder toezending van een kopie van uw id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijs-nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Bewaarperiode

 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Janaaika Doom Osteopathie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

 Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Algemene veiligheidsverklaring

In de praktijk wordt de veiligheid van de persoonlijke gegevens die verzameld worden, in het bijzonder omtrent uw gezondheid, ernstig genomen. Er werden maatregelen en acties genomen om uw gegevens te beveiligen om zo te beantwoorden aan de GDPR richtlijnen.

 

Het informatica programma dat ons toelaat de gegevens te verwerken is conform de wetgeving, met name betreffende de opslag van gegevens.

U kan mij uiteraard op elk ogenblik contacteren indien u een persoonlijke uitleg wenst over de manier waarop we waken over uw vertrouwelijkheid en veiligheid.