Elke persoon is anders. Het aantal afspraken is afhankelijk van hoe lang de aandoening al aanwezig is, de levensstijl en de gezondheidstoestand. Gewoonlijk wordt gestart met drie behandelingen, met een tussenpoos van één tot twee weken. Sommige mensen met minder ernstige aandoeningen kunnen zich meteen beter voelen. Andere mensen met moeilijkere of chronische aandoeningen zullen waarschijnlijk verdere behandelingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren. U wordt bij elk bezoek opnieuw beoordeeld en uw behandelplan wordt afgestemd op uw individuele behoeften.