De meeste zorgverzekeraars betalen 5 à 6x per jaar een bedrag van €10 terug per consult.